Friday, October 22, 2010

Översvämmning

Hej alllihopa,

Här är i Korat är det full rulle just nu. Stora delar av staden är under vatten. Det är riktigt riktigt illa på flera håll. Folk har fått lämna sina hus med båt, många har förlorat sina hem. Det är så himla sorgligt. Vår del av staden har klarat sig än så länge. I vissa delar av staden stiger vattnet fortfarande. Här kommer några bilder från skolan där jag jobbar.

No comments: