Thursday, October 08, 2009

Immigrationen

Vi har ju haft ett immigrations kontor här i Korat, i några år nu. Desvärre har det flyttats, men inte speciellt långt. Kontoret ligger nu i Chok Chai som ligger ca 20 km utanför Korat.

No comments: