Tuesday, May 15, 2007

Stor skillnad

Då har man satt igång och jobba igen, men eleverna dyker inte upp förrän imorgon. Det har tillkommit 3 stycken nya lärare sedan förra året. Ingen av de gamla har slutat, men det behövs helt enkelt mer lärare.
Det är en himla skillnad från när jag började där. Då fanns det bara en och det var min kompis Martin. Han åkte hem till Sverige och jag tog hans plats. Med åren har skolan förändrats en hel del och ett Engelska Program har öppnats upp. Nu behöver skolan nya lärare varje år. Något som är ganska skönt är att de flesta som jobbar där nu är sådana som är bofasta i Korat och är här för många år.

No comments: